Hastaneye getirilen müşterimiz saç ekim işleminden önce kan tahlili işlemi için hazırlanır. Kan numunesi laboratuvara gönderilir. Kan tahlili yapılmasında ki sebep kanında bulaşıcı bir hastalık olup olmadığının tespiti, kanın yapılsal olarak operasyona uygunluğunun ortaya çıkarılmasıdır.
Kan tahlil çalışmasında istenilen sonuç alındıktan sonra saç ekimi için diğer aşama olan kök ve deri analizi çalışmasının yapılması aşamasına geçilir.