Kök Alım İşlemi

Kök alım işleminde ise enseden kök itina ile alınmalıdır ki ense de kök alım izi kalmasın ve ön taraf doldurulacak diye başka tarafı açmamak lazım. Yani kaş yaparken göz çıkarmamak lazım.

Saç Ekim Teknikleri

FUE (Foliküler Ünite Ekstraksiyonu)
(Foliküler Ünite Ekstraksiyonu) yönteminde saç kökleri lokal anestezi altında özel uçlu mikro motorlar ile tek tek alınarak saçsız alanlara, doğal saç çıkış açısı ve yönü dikkate alınarak yerleştirilir. Günümüzde, saç ekimi operasyonlarının çoğunluğunu FUE yöntemi ile yapılmaktadır. Cerrahi bir girişim olmadığı için hastalar daha rahat karar vermekte ve bu tekniği tercih etmektedirler.

Operasyon Aşamaları

Ilk baştan saçlara traş edilmesi , iyi şekilde temizlenmesi , operasyona hazırlık yapılması : Greft alımı ( folliculs harvesting) greftlerin milimetrik çaptaki, uçları keskin boru şeklindeki Micromotor” denilen uçlarla hazırlanarak, tek tek alınması prensibine dayanmaktadır.

FUE yöntemi ile greft alımı

FUE yöntemi, greftlerin milimetrik çaptaki, uçları keskin boru şeklindeki “micro-punch” denilen uçlarla hazırlanarak, tek tek alınması prensibine dayanmaktadır. Micro-punch’ın boru şeklindeki keskin uçları saç köklerini içeren foliküllerin etrafında 0,6 mm – 0,8 mm çapında dairesel kesiler meydana getirmektedir. Bu şekilde kısa sürede yerinden çıkarılmaya hazır hale gelen saç kökleri micropen-set yardımıyla rahatça toplanabilmektedir.

 Greftlerin Ayıklanması: İçinde tek veya kişinin saç yapısına göre daha çok saç kökü ve bir miktar deri bulunan greftler micropen-set yardımıyla alındıktan hemen sonra hemşireler tarafından dikkatlice fazla doku ve yağ katmanından ayrıştırılarak tek tek özel bir solüsyon içerisindeki gazlı bezin üzerine yerleştirilir.

 Saç Köklerinin Saklanması: Uzun süreli mikro cerrahi operasyonlar olan saç ekim operasyonlarında, beslendiği ve korunduğu kafa dokusundan ayrılan saç köklerinin tekrardan ekilecek ana kadar geçen sürede (yaklaşık 2 ila 8 saat) en doğru şekilde saklanması, saç köklerinin yeni ekim noktasına tutunarak natürel halini alabilmesini en önemli etkenidir. Tek bir saç kökünün bile doğal görünümlü saçlar yakalayabilmek için çok önemli olduğu düşünüldüğünde saç kökü saklama koşulları konusu ayrı bir öneme sahiptir. Uluslararası Saç ekim konferanslarında bu konu ile alakalı olarak yapılan tartışmalarda saç köklerine baskı yapılmamasının önemi ve saklama koşullarında kullanılacak solüsyonun özelliklerinin önemi üzerinde durur.